Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

USDJPY 20.09.2021

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ USDJPY vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 109.803-109.707 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 108.823-108.729. Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 110.194-110.097. Nếu tất cả giá cố định trên vùng kháng cự chính, […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

USDJPY 10.09.2021

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ USDJPY vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 109.803-109.707 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 108.823-108.729. Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 110.194-110.097. Nếu tất cả giá cố định trên vùng kháng cự chính, […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

USDJPY 03.09.2021

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ USDJPY vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 109.803-109.707 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 108.823-108.729. Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 110.194-110.097. Nếu tất cả giá cố định trên vùng kháng cự chính, […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

USDJPY 26.08.2021

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ USDJPY vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 109.803-109.707 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 108.823-108.729. Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 110.194-110.097. Nếu tất cả giá cố định trên vùng kháng cự chính, […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

USDJPY 19.08.2021

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ USDJPY vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 109.803-109.707 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 108.823-108.729. Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 110.194-110.097. Nếu tất cả giá cố định trên vùng kháng cự chính, […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

USDJPY 11.08.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ USDJPY vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 110.793-110.695 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 111.809-111.709. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 109.689-109.593. Nếu tất […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

USDJPY 04.08.2021

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ USDJPY vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 109.599-109.503 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 108.623-108.528. Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 109.952-109.856. Nếu tất cả giá cố định trên vùng kháng […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Tổng quan thị trường

USDJPY overview 28.07.2021

USDJPY rises on stronger dollar. USDJPY under the bullish pressure today driven up by the U.S. dollar positive sentiment ahead of the outcome of a U.S. Federal Reserve meeting. The dollar has enjoyed a month-long rally after a hawkish shift from the Fed in June. Markets are waiting to see whether it will provide any […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

USDJPY 28.07.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ USDJPY vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 110.143-110.046 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 111.147-111.048. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 109.599-109.503. […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Tổng quan thị trường

USDJPY overview 23.07.2021

USDJPY rises on stronger dollar. USDJPY under the bullish pressure today as the U.S. dollar climbed to a three-month peak on Tuesday in a flight-to-safety bid, as investors remained worried about a fast-spreading Delta coronavirus variant that could damage global growth. U.S. infections have risen sharply, especially in areas where vaccinations have lagged. At the […]

Chia sẻ tin này: