Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

USDCHF 15.04.2021

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ USDCHF vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.92416-0.92305 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.91302-0.91194. Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 0.93107-0.92995. Nếu tất cả giá cố định trên vùng kháng […]

Chuyên mục
Phân tích Tổng quan thị trường

USDCHF overview 07.04.2021

USDCHF falls on U.S. /China tensions. USDCHF continues to fall today – driven mostly by the safe-haven inflows into the Swiss franc as the markets are witnessing the escalation of the U.S./China tensions after the missile destroyer USS John S. McCain conducted a “routine” transit of the Taiwan Strait on Wednesday and China sent more […]

Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

USDCHF 07.04.2021

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ USDCHF vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.93557-0.93444 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.92416-0.92305. Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 0.94298-0.94183. Nếu tất cả giá cố định trên vùng kháng […]

Chuyên mục
Phân tích Tổng quan thị trường

USDCHF overview 01.04.2021

USDCHF rises on improved sentiment. USDCHF rising today under the effect of the bullish USD sentiment and the bearish CHF sentiment – both reflecting the improvement in the risk sentiment among the investors worldwide. The sentiment is improving as investors bet fiscal stimulus and aggressive vaccination (which has already affected close to 30% of population) […]

Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

USDCHF 31.03.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ USDCHF vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.94478-0.94362 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.95671-0.95552. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 0.93225-0.93112. […]

Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

USDCHF 24.03.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ USDCHF vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.93314-0.93201 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.94478-0.94362. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 0.92332-0.92221. […]

Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

USDCHF 16.03.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ USDCHF vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.93314-0.93201 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.94478-0.94362. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 0.92605-0.92494. […]

Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

USDCHF 09.03.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ USDCHF vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.93314-0.93201 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.94478-0.94362. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 0.92605-0.92494. […]

Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

USDCHF 01.03.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ USDCHF vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.91071-0.90963 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.92179-0.92068. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 0.89936-0.89830. […]

Chuyên mục
Phân tích Tổng quan thị trường

USDCHF overview 23.02.2021

USDCHF jumps on improved risk sentiment. USDCHF rising strongly today – mainly as the result of the widespread bearish Swiss franc sentiment as the traders are unwinding the previously safe-haven Swiss franc longs taken amid the covid-19 epidemic. The investors are getting out of the Swiss francs on news that more and more countries are […]