Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

USDCAD 20.10.2021

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ USDCAD vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.23092-1.22986 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.21981-1.21877. Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 1.24349-1.24241. Nếu tất cả giá cố định trên vùng kháng […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

USDCAD 13.10.2021

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ USDCAD vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.24224-1.24117 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.23092-1.22986. Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 1.25605-1.25495. Nếu tất cả giá cố định trên vùng kháng […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

USDCAD 05.10.2021

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ USDCAD vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.25377-1.25267 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.24224-1.24117. Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 1.26866-1.26754. Nếu tất cả giá cố định trên vùng kháng […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

USDCAD 28.09.2021

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ USDCAD vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.26543-1.26431 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.25369-1.25259. Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 1.27360-1.27247. Nếu tất cả giá cố định trên vùng kháng […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

USDCAD 21.09.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ USDCAD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.28646-1.28464 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.30492-1.30305. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 1.27154-1.26977. […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

USDCAD 13.09.2021

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ USDCAD vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.25100-1.24929 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.23402-1.23235. Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 1.26851-1.26674. Nếu tất cả giá cố định trên vùng kháng […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

USDCAD 03.09.2021

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ USDCAD vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.25100-1.24929 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.23402-1.23235. Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 1.27408-1.27230. Nếu tất cả giá cố định trên vùng kháng […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

USDCAD 27.08.2021

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ USDCAD vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.70041-0.69946 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.70991-0.70896. Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 0.68874-0.68779. Nếu tất cả giá cố định trên vùng kháng […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

USDCAD 20.08.2021

USDCAD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.27889-1.27709 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.29713-1.29529. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 1.26846-1.26669. Nếu tất cả giá cố định […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

USDCAD 12.08.2021

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ USDCAD vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.24559-1.24388 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.22875-1.22710. Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 1.26115-1.25940. Nếu tất cả giá cố định trên vùng kháng […]

Chia sẻ tin này: