Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

NZDUSD 19.04.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ NZDUSD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.71444-0.71349 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.72394-0.72299. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 0.70850-0.70755. […]

Chuyên mục
Phân tích Tổng quan thị trường

NZDUSD overview 14.04.2021

NZDUSD rises on falling Treasury yields. NZDUSD rising strongly today reflecting the improved global sentiment after strong demand at a U.S. bond auction led to a widespread drop in Treasury yields, reducing the interest rate advantage of the greenback in relation to the other major currencies. With December 2022 futures contracts signalling a slower rise […]

Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

NZDUSD 09.04.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ NZDUSD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.70494-0.70399 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.71444-0.71349. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 0.69741-0.69646. […]

Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

NZDUSD 02.04.2021

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ NZDUSD vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.69491-0.69411 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.68691-0.68611. Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 0.70329-0.70249. Nếu tất cả giá cố định trên vùng kháng […]

Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

NZDUSD 26.03.2021

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ NZDUSD vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.69491-0.69411 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.68691-0.68611. Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 0.70307-0.70227. Nếu tất cả giá cố định trên vùng kháng […]

Chuyên mục
Phân tích Tổng quan thị trường

NZDUSD overview 23.03.2021

NZDUSD plunges on new measures to cool housing market. NZDUSD falling sharply today under the effect of the strongly bearish New Zealand dollar sentiment seen across the FX markets today after the New Zealand government introduced new measures to curb speculation on its housing market, in which house prices have risen 23% in 12 months. […]

Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

NZDUSD 18.03.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ NZDUSD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.72668-0.72588 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.73468-0.73388. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 0.71836-0.71756. […]

Chuyên mục
Phân tích Tổng quan thị trường

NZDUSD overview 17.03.2021

NZDUSD falls as U.S. Treasury yields hit new highs. NZDUSD under the bearish pressure today as the investors are continuing to move out of the New Zealand dollars and into the USA dollars after U.S. 10-year Treasury yields rose to their highest levels since early 2020 at 1.67%, – ahead of the Fed statement at […]

Chuyên mục
Phân tích Tổng quan thị trường

NZDUSD overview 11.03.2021

NZDUSD rises on dollar weakens. NZDUSD under the bullish pressure today mainly under the effect of the dollar bearishness amid the mild “risk on” tone in currency markets and safe-haven dollar outflows, after U.S. CPI data calmed the inflation fears among the traders. Softer consumer prices data in the United States on Wednesday helped ease […]

Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

NZDUSD 10.03.2021

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ NZDUSD vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.71442-0.71362 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.70642-0.70562. Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 0.71907-0.71827. Nếu tất cả giá cố định trên vùng kháng […]