Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

NZDUSD 21.10.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ NZDUSD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.71534-0.71439 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.72484-0.72389. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 0.71230-0.71135. […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

NZDUSD 13.10.2021

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ NZDUSD vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.68848-0.68753 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.67898-0.67803. Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 0.69634-0.69539. Nếu tất cả giá cố định trên vùng kháng […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

NZDUSD 06.10.2021

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ NZDUSD vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.68848-0.68753 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.67898-0.67803. Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 0.69634-0.69539. Nếu tất cả giá cố định trên vùng kháng […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

NZDUSD 28.09.2021

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ NZDUSD vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.69798-0.69703 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.68848-0.68753. Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 0.70853-0.70758. Nếu tất cả giá cố định trên vùng kháng […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

NZDUSD 21.09.2021

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ NZDUSD vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.70748-0.70653 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.69798-0.69703. Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 0.71051-0.70956. Nếu tất cả giá cố định trên vùng kháng […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

NZDUSD 14.09.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ NZDUSD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.70991-0.70896 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.71941-0.71846. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 0.70748-0.70653. […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

NZDUSD 06.09.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ NZDUSD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.70991-0.70896 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.71941-0.71846. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 0.70748-0.70653. […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

NZDUSD 27.08.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ NZDUSD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.70041-0.69946 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.70991-0.70896. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 0.68874-0.68779. […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

NZDUSD 20.08.2021

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ NZDUSD vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.68023-0.67928 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.67073-0.66978. Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 0.69122-0.69027. Nếu tất cả giá cố định trên vùng kháng […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Tổng quan thị trường

Tổng quan về NZDUSD 17.08.2021

NZDUSD giảm mạnh vì các trường hợp covid-19 mới. NZDUSD hôm nay giảm mạnh dưới tác động của tâm lý đồng đô la Zeeland mới giảm mạnh – khi thị trường đang phản ứng với báo cáo mới nhất cho thấy quốc gia này đã xác định trường hợp COVID-19 đầu tiên kể từ tháng […]

Chia sẻ tin này: