Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

GOLD 25.10.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ GOLD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1808.24-1804.12 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1845.37-1841.62. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 1776.28-1772.28. […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Tổng quan thị trường

TỔNG QUAN GIAO DỊCH VÀNG HÀNG TUẦN (21/10 – 27/10/2021)

Một lần nữa dự báo của chúng ta lại chính xác, giá Vàng tuần qua đã đi theo kịch bản tăng trưởng vào thời điểm Biên bản họp FOMC được phát hành, cụ thể trong 2 ngày 13 và 14 tháng 10, giá Vàng đã tăng mạnh và tiệm cận vùng kháng cự mạnh 1800. […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

GOLD 15.10.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ GOLD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1808.24-1804.12 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1845.37-1841.62. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 1763.02-1759.27. […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

GOLD 08.10.2021

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ GOLD vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1743.96-1739.46 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1698.96-1694.46. Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 1766.99-162.87. Nếu tất cả giá cố định trên vùng kháng […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

GOLD 30.09.2021

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ EURUSD vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1743.96-1739.46 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1698.96-1694.46. Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 1766.99-162.87. Nếu tất cả giá cố định trên vùng kháng […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

GOLD 23.09.2021

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ GOLD vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1743.96-1739.46 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1698.96-1694.46. Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 1791.74-1787.24. Nếu tất cả giá cố định trên vùng kháng […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

GOLD 15.09.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ GOLD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1824.73-1820.23 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1869.73-1865.23. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 1788.96-1784.46. […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

GOLD 07.09.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ GOLD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1824.73-1820.23 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1869.73-1865.23. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 1788.96-1784.46. […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

GOLD 31.08.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ GOLD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1824.73-1820.23 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1869.73-1865.23. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 1778.20-1773.70. […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

GOLD 23.08.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ GOLD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1779.73-1775.23 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1824.73-1820.23. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 1750.51-1746.01. […]

Chia sẻ tin này: