Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

GBPUSD 23.09.2021

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ GBPUSD vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.37409-1.37237 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.35689-1.35517. Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 1.37983-1.37811. Nếu tất cả giá cố định trên vùng kháng […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

GBPUSD 16.09.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ GBPUSD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.37910-1.37738 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.39630-1.39458. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 1.37101-1.36929. […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

GBPUSD 08.09.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ GBPUSD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.37910-1.37738 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.39630-1.39458. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 1.37193-1.37021. […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

GBPUSD 01.09.2021

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ GBPUSD vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.36391-1.36219 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.34671-1.34499. Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 1.37910-1.37738. Nếu tất cả giá cố định trên vùng kháng […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

GBPUSD 24.08.2021

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ GBPUSD vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.36391-1.36219 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.34671-1.34499. Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 1.37910-1.37738. Nếu tất cả giá cố định trên vùng kháng […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

GBPUSD 17.08.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ GBPUSD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.39330-1.39158 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.41050-1.40878. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 1.38111-1.37939. […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

GBPUSD 10.08.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ GBPUSD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.39330-1.39158 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.41050-1.40878. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 1.38111-1.37939. […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

GBPUSD 03.08.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ GBPUSD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.39330-1.39158 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.41050-1.40878. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 1.38111-1.37939. […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Tổng quan thị trường

GBPUSD overview 26.07.2021

Sterling rises as infections slow down. GBPUSD under the bullish pressure today on widespread sterling optimism as the markets are focusing now on the fact that data showed new COVID-19 cases in Britain had fallen for five consecutive days for the first time since February. This reinforced the relative advantage of the sterling against the […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

GBPUSD 26.07.2021

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ GBPUSD vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.35604-1.35432 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.33884-1.33712. Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 1.37610-1.37438. Nếu tất cả giá cố định trên vùng kháng […]

Chia sẻ tin này: