Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

GBPUSD 07.05.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ GBPUSD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.38816-1.38624 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.40736-1.40544. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 1.38160-1.37968. […]

Chuyên mục
Phân tích Tổng quan thị trường

GBPUSD overview 03.05.2021

GBPUSD rises on UK vaccination success. GBPUSD rising today as the result of the widespread sterling bullish sentiment after the market’s focus has shifted toward the relative differential in how successful UK and USA have been in containing the covid-19 epidemic. UK reported close to 1689 cases over the past day – while USA reported […]

Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

GBPUSD 29.04.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ GBPUSD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.38816-1.38624 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.40736-1.40544. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 1.38160-1.37968. […]

Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

GBPUSD 21.04.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ GBPUSD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.38816-1.38624 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.40736-1.40544. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 1.38160-1.37968. […]

Chuyên mục
Phân tích Tổng quan thị trường

GBPUSD overview 19.04.2021

Sterling rises against dollar. GBPUSD continues to rise against the dollar – benefiting from the widespread dollar bearish sentiment as well as the continuation of the positive sterling mood across the FX markets. Dollar bearishness is the direct result of Fed Governor Christopher Waller saying on CNBC on Friday that the rise in inflation is […]

Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

GBPUSD 14.04.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ GBPUSD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.38816-1.38624 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.40736-1.40544. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 1.37231-1.37039. […]

Chuyên mục
Phân tích Tổng quan thị trường

GBPUSD overview 12.04.2021

GBPUSD rises as UK reopens and dollar falls. GBPUSD under the bullish pressure today under the effect of the sterling optimism and the dollar outflows as Treasury yields traded near recent lows and traders awaited important U.S. inflation and retail sales data in next few days. A fall in U.S. yields last week led to […]

Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

GBPUSD 06.04.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ GBPUSD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.38816-1.38624 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.40736-1.40544. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 1.37231-1.37039. […]

Chuyên mục
Phân tích Tổng quan thị trường

GBPUSD overview 05.04.2021

Sterling rises on hopes for UK economy. Sterling continues to rise today – under the effect of the widespread sterling optimism after British Prime Minister Boris Johnson said today that everyone in England will be able to take a COVID-19 test twice a week. This is seen as the sterling positive news as the move […]

Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

GBPUSD 30.03.2021

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ GBPUSD vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.38098-1.37882 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.36178-1.35986. Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 1.38816-1.38624. Nếu tất cả giá cố định trên vùng kháng […]