Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

EURUSD 06.05.2021

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ EURUSD vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.20618-1.20530 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.19738-1.19650. Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 1.20827-1.20739. Nếu tất cả giá cố định trên vùng kháng […]

Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

EURUSD 03.05.2021

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ EURUSD vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.20618-1.20530 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.19738-1.19650. Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 1.21097-1.21009. Nếu tất cả giá cố định trên vùng kháng […]

Chuyên mục
Phân tích Tổng quan thị trường

EURUSD overview 30.04.2021

EURUSD falls after German GDP misses with -1.7%. EURUSD falling today after German GDP missed estimates with -1.7% against -1.5% projected. This is casting shadow on the prospects for the quick economic recovery in Eurozone – even if the vaccination programmes are accelerating across the continent. The other factor adding to the bearish pressure on […]

Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

EURUSD 29.04.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ EURUSD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.21120-1.21040 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.22008-1.21920. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 1.20518-1.20530. […]

Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

EURUSD 26.04.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ EURUSD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.21120-1.21040 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.22008-1.21920. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 1.20287-1.20199. […]

Chuyên mục
Phân tích Tổng quan thị trường

EURUSD overview 22.04.2021

EURUSD rises as ECB leaves key rates unchanged. EURUSD rising today as the result of the moderately bullish euro sentiment after The European Central Bank (ECB) decided to leave the interest rates unchanged – as expected. ECB told investors that “ECB will continue to provide ample liquidity through its refinancing operations.” – reassuring the traders […]

Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

EURUSD 22.04.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ EURUSD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.20320-1.20240 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.21120-1.21040. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 1.19917-1.19829. […]

Chuyên mục
Phân tích Tổng quan thị trường

EURUSD overview 21.04.2021

EURUSD falls on dollar strength. EURUSD falling today under the effect of the significant U.S. dollar bullishness’ which is the result of the safe-haven inflows into dollar on the deteriorating risk sentiment globally triggered by a the sharp rise of COVID-19 cases in countries from India to Japan. The strengthening of the risk-off sentiment is […]

Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

EURUSD 19.04.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ EURUSD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.19520-1.19440 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.20320-1.20240. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 1.19097-1.19017. […]

Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

EURUSD 15.04.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ EURUSD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.19520-1.19440 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.20320-1.20240. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 1.19097-1.19017. […]