Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

EURUSD 02.12.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ EURUSD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.13708-1.13620 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.14588-1.145000.90575-0.90501. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 1.12949-1.12859. […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

EURUSD 29.11.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ EURUSD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.12828-1.12740 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.13708-1.13620. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 1.12438-1.12350. […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

EURUSD 25.11.2021

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ EURUSD vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.12520-1.12432 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.11640-1.11552. Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 1.12828-1.12740. Nếu tất cả giá cố định trên vùng kháng […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

EURUSD 22.11.2021

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ EURUSD vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.12520-1.12432 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.11640-1.11552. Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 1.13466-1.13378. Nếu tất cả giá cố định trên vùng kháng […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

EURUSD 18.11.2021

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ EURUSD vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.13400-1.13312 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.12520-1.12432. Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 1.13602-1.13514. Nếu tất cả giá cố định trên vùng kháng […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

EURUSD 15.11.2021

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ EURUSD vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.14280-1.14192 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.13400-1.13312. Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 1.15296-1.15208. Nếu tất cả giá cố định trên vùng kháng […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

EURUSD 10.11.2021

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ EURUSD vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.15160-1.15072 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.14280-1.14192. Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 1.16099-1.16011. Nếu tất cả giá cố định trên vùng kháng […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

EURUSD 08.11.2021

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ EURUSD vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.15160-1.15072 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.14280-1.14192. Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 1.16099-1.16011. Nếu tất cả giá cố định trên vùng kháng […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

EURUSD 04.11.2021

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ EURUSD vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.16040-1.15952 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.15160-1.15072. Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 1.16318-1.16230. Nếu tất cả giá cố định trên vùng kháng […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

EURUSD 01.11.2021

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ EURUSD vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.16040-1.15952 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.15160-1.15072. Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 1.16318-1.16230. Nếu tất cả giá cố định trên vùng kháng […]

Chia sẻ tin này: