Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

BRENT 01.12.2021

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ Brent vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 68.113-67.653 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 63.513-63.053. Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 72.492-72.032. Nếu tất cả giá cố định trên vùng kháng […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

GOLD 24.11.2021

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ Gold vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1802.18-1798.43 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1764.68-1760.93. Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 1823.18-1819.43. Nếu tất cả giá cố định trên vùng kháng […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

BRENT 24.11.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ Brent vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 79.996-79.766 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 82.296-82.066. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 79.383-79.153. […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

BRENT 16.11.2021

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ Brent vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 79.861-79.611 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 77.361-77.111. Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 82.802-82.552. Nếu tất cả giá cố định trên vùng kháng […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

BRENT 09.11.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ Brent vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 82.603-82.353 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 85.103-84.853. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 81.059-80.809. […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

BRENT 01.11.2021

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ Brent vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 83.225-82.975 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 80.725-80.475. Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 84.246-83.996. Nếu tất cả giá cố định trên vùng kháng […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

BRENT 22.10.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ Brent vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 84.810-84.560 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 87.310-87.060. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 83.006-82.756. […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

BRENT 15.10.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ BRENT vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 84.810-84.560 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 87.310-87.060. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 81.633-81.383. […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

BRENT 07.10.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ BRENT vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 82.310-82.060 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 84.810-84.560. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 80.698-80.448. […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

BRENT 29.09.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ BRENT vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 79.810-79.560 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 82.310-82.060. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 77.394-77.144. […]

Chia sẻ tin này: