Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

AUDUSD 26.10.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ AUDUSD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.74982-0.74902 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.75782-0.75702. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 0.74661-0.74581. […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

AUDUSD 19.10.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ AUDUSD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.74182-0.74102 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.74982-0.74902. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 0.73657-0.73577. […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

AUDUSD 11.10.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ AUDUSD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.73382-0.73302 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.74182-0.74102. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 0.72579-0.72499. […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

AUDUSD 01.10.2021

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ AUDUSD vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.71575-0.71495 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.70775-0.70695. Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 0.72582-0.72502. Nếu tất cả giá cố định trên vùng kháng […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

AUDUSD 24.09.2021

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ AUDUSD vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.72375-0.72295 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.71575-0.71495. Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 0.73104-0.73024. Nếu tất cả giá cố định trên vùng kháng […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

AUDUSD 17.09.2021

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ AUDUSD vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu № 1 0.73175-0.73095 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.72375-0.72295. Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 0.73619-0.73539. Nếu tất cả giá cố định trên vùng […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

AUDUSD 09.09.2021

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ AUDUSD vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.73975-0.73895 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.73175-0.73095. Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 0.74329-0.74249. Nếu tất cả giá cố định trên vùng kháng […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

AUDUSD 02.09.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ AUDUSD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.73538-0.73458 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.74338-0.74258. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 0.73037-0.72957. […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

AUDUSD 25.08.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ AUDUSD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.72738-0.72658 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.73538-0.73458. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 0.71908-0.71828. […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

AUDUSD 18.08.2021

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ AUDUSD vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.72665-0.72586 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.71865-0.71785. Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 0.73255-0.73175. Nếu tất cả giá cố định trên vùng kháng […]

Chia sẻ tin này: