Chuyên mục
Tin tức

Thay đổi trong việc thực hiện đơn hàng

Quý khách thân mến,

Amega thông báo với bạn rằng kể từ ngày 12 tháng 10 năm 2020, các lệnh giới hạn như Giới hạn Mua / Bán và Lệnh chờ Chốt lời sẽ được thay đổi từ khớp lệnh giới hạn sang khớp lệnh thị trường. Điều này sẽ làm giảm số lệnh bị từ chối và thực thi lệnh bất kể giá thay đổi.

Thực thi giới hạn nghĩa là lệnh sẽ được thực thi nếu giá bằng hay tốt hơn giá giới hạn, nếu không lệnh sẽ bị từ chối. Lệnh có thể bị từ chối nếu giá thị trường nhanh chóng dịch chuyển khỏi giá giới hạn.

Thực thi thị trường nghĩa là lệnh sẽ được thực thi với giá tốt nhất sẵn có trên thị trường. Giá thực thi có thể tốt hơn, tệ hơn hay bằng với giá yêu cầu.

Giao dịch với một sàn môi giới STP được trao giải thưởng! Chênh lệch thấp nhất ở thị trường dành cho forex, kim loại quý, năng lượng & crypto. Không chào giá lại, không từ chối lệnh và rút tiền tức thời.

Chia sẻ tin này: