Chuyên mục
Tin tức

Điều kiện giao dịch được cải thiện

Amega trân trọng thông báo những điều kiện giao dịch nâng cao dành cho các tài khoản giao dịch Premium. Thay đổi chủ yếu là loại bỏ hạn chế nạp tiền tối thiểu $100 trước đây. Khi không còn yêu cầu này, bạn có thể bắt đầu giao dịch Forex chỉ với 1 USD hay tương đương bằng đồng tiền khác. Do thay đổi này, tài khoản giao dịch Standard hiện đã ngừng hoạt động, nhưng các tài khoản loại này vẫn được mở để các nhà giao dịch tiếp tục sử dụng.

Với những thay đổi này, những điều kiện giao dịch Forex tốt nhất hiện đã dành cho mọi khách hàng của chúng tôi!

Amega logo

Giao dịch với giá tốt nhất trên các thị trường Forex, Vốn, Hàng hóa, Phái sinh, Giao ngay, Tiền điện tử và Hợp đồng tương lai với Amega – một nhà môi giới phổ biến, đáng tin cậy.