Chuyên mục
Tin tức

Điều kiện giao dịch được cải thiện

Amega trân trọng thông báo những điều kiện giao dịch nâng cao dành cho các tài khoản giao dịch Premium. Thay đổi chủ yếu là loại bỏ hạn chế nạp tiền tối thiểu $100 trước đây. Khi không còn yêu cầu này, bạn có thể bắt đầu giao dịch Forex chỉ với 1 USD hay tương đương bằng đồng tiền khác. Do thay đổi này, tài khoản giao dịch Standard hiện đã ngừng hoạt động, nhưng các tài khoản loại này vẫn được mở để các nhà giao dịch tiếp tục sử dụng.

Với những thay đổi này, những điều kiện giao dịch Forex tốt nhất hiện đã dành cho mọi khách hàng của chúng tôi!

Amega flat vertical colour logo with text

Giao dịch với một sàn môi giới STP được trao giải thưởng! Chênh lệch thấp nhất ở thị trường dành cho forex, kim loại quý, năng lượng & crypto. Không chào giá lại, không từ chối lệnh và rút tiền tức thời.