Chuyên mục
Tin tức

Thay đổi lịch giao dịch

Kính gửi quý khách hàng,

Chúng tôi muốn thông báo cho bạn về những thay đổi trong lịch trình giao dịch do kỷ niệm Giáng sinh và Năm mới vào ngày 24 tháng 12 năm 2020 – ngày 4 tháng 1 năm 2021. Vui lòng xem lịch trình:

News | Amega Forex broker

Xin lưu ý rằng trong trường hợp thanh khoản trên thị trường giảm, Amega có quyền chuyển giao dịch trên các công cụ thanh khoản thấp sang chế độ chỉ đóng hoặc có thể đóng tất cả giao dịch trên các công cụ này.

Do thanh khoản trên thị trường thấp, chênh lệch có thể rộng hơn bình thường. Vui lòng đảm bảo rằng tài khoản của bạn được cấp đủ tiền trước khi kỳ nghỉ lễ bắt đầu.

Thời gian máy chủ MetaTrader 4 và MetaTrader 5 là UTC.

Lịch giao dịch này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và có thể được thay đổi.

Amega logo

Giao dịch với giá tốt nhất trên các thị trường Forex, Vốn, Hàng hóa, Phái sinh, Giao ngay, Tiền điện tử và Hợp đồng tương lai với Amega – một nhà môi giới phổ biến, đáng tin cậy.