Chuyên mục
Tin tức

Thay đổi сhương trình thưởng

Kính gửi quý khách hàng,

Xin lưu ý rằng chúng tôi đã có một số thay đổi trong chương trình thưởng Amega nhằm mục đích giảm rủi ro thua lỗ cho các nhà giao dịch. 

Khi bạn nhận phần thưởng nạp tiền 50% và 100%, đòn bẩy tối đa cho tài khoản giao dịch sẽ tự động giảm xuống:

  • Tài khoản giao dịch có phần thưởng nạp tiền 50% – xuống 1:20
  • Tài khoản giao dịch có phần thưởng nạp tiền 100% – xuống 1:10

Hạn chế này sẽ bị loại bỏ nếu phần thưởng bị hủy hay rút.

Xin lưu ý rằng bạn có thể dùng toàn bộ tiền thưởng từ Amega để giao dịch. Bạn có thể rút lợi nhuận phát sinh từ tiền thưởng vào bất kỳ lúc nào, không hạn chế.

Amega logo

Giao dịch với giá tốt nhất trên các thị trường Forex, Vốn, Hàng hóa, Phái sinh, Giao ngay, Tiền điện tử và Hợp đồng tương lai với Amega – một nhà môi giới phổ biến, đáng tin cậy.