Chuyên mục
Tin tức

Thay đổi về yêu cầu ký quỹ đối với kim loại và dầu

Kính gửi quý khách hàng,

Chúng tôi muốn thông báo với bạn rằng từ ngày 4 tháng 4 năm 2021, các yêu cầu ký quỹ đối với kim loại (XAUUSD, XAGUSD) và dầu (USOil, UKOil) sẽ được thay đổi – đòn bẩy cố định cho từng công cụ sẽ được giới thiệu, như được hiển thị trên bảng bên dưới:

SymbolLeverage
XAUUSD1:200
XAGUSD1:200
USOil1:10
UKOil1:10

Tiền ký quỹ sẽ được tính theo công thức: giá mở *quy mô hợp đồng*quy mô lô/đòn bẩy.

Ví dụ: nếu bạn mở 0,01 lô XAUUSD với giá 1730 USD, ký quỹ sẽ là 0,01(kích thước lô) * 100(quy mô hợp đồng) * 1730(giá) / 200 (đòn bẩy) = 8,65 USD

Đòn bẩy mới đối với kim loại và dầu sẽ được thực hiện cho tất cả các vị thế mới và hiện tại, do đó, nó có thể dẫn đến yêu cầu ký quỹ ngày càng tăng đối với tài khoản của bạn nếu bạn đang giao dịch với đòn bẩy cao hơn.

Vui lòng đảm bảo rằng tài khoản của bạn được cấp đủ tiền trước khi các thay đổi về đòn bẩy diễn ra và tỷ lệ giao dịch của bạn được giảm bớt nếu cần.

Amega logo

Giao dịch với giá tốt nhất trên các thị trường Forex, Vốn, Hàng hóa, Phái sinh, Giao ngay, Tiền điện tử và Hợp đồng tương lai với Amega – một nhà môi giới phổ biến, đáng tin cậy.