Chuyên mục
Sự nghiệp

Đại diện khu vực – Việt Nam

Một cơ hội việc làm thú vị dành cho một Đại diện Khu vực tận tâm và nhiệt thành tại Việt Nam tham gia vào đội ngũ năng động của chúng tôi. Bạn sẽ chịu trách nhiệm nâng cao nhận diện thương hiệu của Amega tại thị trường Việt Nam, thu hút các đối tác […]

Chia sẻ tin này: