Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

USDJPY 16.04.2021

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ USDJPY vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 108.554-108.436 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 107.388-107.273. Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 109.923-109.803. Nếu tất cả giá cố định trên vùng kháng cự chính, […]

Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

USDCAD 16.04.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ USDCAD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.25529-1.25356 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.27287-1.27109. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 1.24735-1.24564. […]

Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

USDCHF 15.04.2021

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ USDCHF vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.92416-0.92305 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.91302-0.91194. Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 0.93107-0.92995. Nếu tất cả giá cố định trên vùng kháng […]

Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

EURUSD 15.04.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ EURUSD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.19520-1.19440 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.20320-1.20240. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 1.19097-1.19017. […]

Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

AUDUSD 14.04.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ AUDUSD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.76308-0.76218 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.77208-0.77118. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 0.75867-0.75777. […]

Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

GBPUSD 14.04.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ GBPUSD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.38816-1.38624 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.40736-1.40544. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 1.37231-1.37039. […]

Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

GOLD 13.04.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ Gold vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1732.89-1727.89 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1782.89-1777.89. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 1708.67-1703.67. […]

Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

BRENT 13.04.2021

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ Brent vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 63.522-63.127 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 59.572-59.177. Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 65.459-64.989. Nếu tất cả giá cố định trên vùng kháng […]

Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

EURUSD 12.04.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ EURUSD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.18720-1.18640 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.19520-1.19440. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 1.18473-1.18393. […]

Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

Bitcoin 12.04.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ Bitcoin vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 59890.32-59437.06 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 64422.92-63969.66. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 55553.41-55100.15. […]