Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

NZDUSD 29.07.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ NZDUSD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.69843-0.69748 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.70793-0.70698. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 0.69136-0.69041. […]

Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

EURUSD 29.07.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ EURUSD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.18485-1.18397 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.19365-1.19277. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 1.17699-1.17611. […]

Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

USDJPY 28.07.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ USDJPY vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 110.143-110.046 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 111.147-111.048. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 109.599-109.503. […]

Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

USDCAD 28.07.2021

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ USDCAD vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.26289-1.26114 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.24559-1.24388. Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 1.27182-1.27004. Nếu tất cả giá cố định trên vùng kháng […]

Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

USDCHF 27.07.2021

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ USDCHF vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.91594-0.91485 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.90500-0.90393. Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 0.92397-0.92286. Nếu tất cả giá cố định trên vùng kháng […]

Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

AUDUSD 27.07.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ AUDUSD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.73773-0.73693 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.74573-0.74493. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 0.73181-0.73101. […]

Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

GBPUSD 26.07.2021

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ GBPUSD vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.35604-1.35432 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.33884-1.33712. Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 1.37610-1.37438. Nếu tất cả giá cố định trên vùng kháng […]

Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

EURUSD 26.07.2021

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ EURUSD vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.18263-1.18175 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.17383-1.17285. Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 1.18485-1.18397. Nếu tất cả giá cố định trên vùng kháng […]

Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

GOLD 23.07.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ GOLD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1800.10-1795.60 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1845.10-1840.60. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 1784.14-1779.64. […]

Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

BRENT 23.07.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ BRENT vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 72.100-71.858 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 74.525-74.283. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 70.920-70.678. […]