Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

USDCHF 22.01.2021

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ USDCHF vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.88736-0.88689 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.88219-0.88173. Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 0.89034-0.88987. Nếu tất cả giá cố định trên vùng kháng […]

Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

AUDUSD 22.01.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ AUDUSD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.77467-0.77387 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.78267-0.78187. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 0.77022-0.76942. […]

Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

GBPUSD 21.01.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ GBPUSD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.35876-1.35660 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.38036-1.37820. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 1.34880-1.34664. […]

Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

EURUSD 21.01.2021

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ EURUSD vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.20733-1.2064 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.19813-1.19721. Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 1.21662-1.21670. Nếu tất cả giá cố định trên vùng kháng […]

Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

GOLD 20.01.2021

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ Gold vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1809.38-1804.38 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1759.38-1754.38. Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 1857.09-1852.09. Nếu tất cả giá cố định trên vùng kháng […]

Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

BRENT 20.01.2021

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ Brent vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 55.532-55.352 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 53.732-53.552. Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 56.460-56.280. Nếu tất cả giá cố định trên vùng kháng […]

Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

NZDUSD 19.01.2021

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ NZDUSD vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.70976-0.70904 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.70251-0.70179. Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 0.71758-0.71686. Nếu tất cả giá cố định trên vùng kháng […]

Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

BITCOIN 19.01.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ Bitcoin vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 39798.93-39345.67 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục №2 44331.53-43878.27. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 35555.79-35102.53. Nếu […]

Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

USDCAD 18.01.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ USDCAD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.27340-1.27243 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.28354-1.28255. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 1.26750-1.26654. […]

Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

EURUSD 18.01.2021

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ EURUSD vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.20733-1.2064 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.19813-1.19721. Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 1.21662-1.21670. Nếu tất cả giá cố định trên vùng kháng […]