Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

GBPUSD 26.10.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ GBPUSD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.37723-1.37551 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.39443-1.39271. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 1.36618-1.36446. […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

AUDUSD 26.10.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ AUDUSD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.74982-0.74902 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.75782-0.75702. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 0.74661-0.74581. […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

GOLD 25.10.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ GOLD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1808.24-1804.12 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1845.37-1841.62. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 1776.28-1772.28. […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

EURUSD 25.10.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ EURUSD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.16209-1.16121 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.17089-1.17001. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 1.15792-1.15704. […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

BRENT 22.10.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ Brent vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 84.810-84.560 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 87.310-87.060. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 83.006-82.756. […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

BTCUSD 22.10.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ Bitcoin vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 67173.78-66720.52 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 71706.38-71253.12. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 62499.15-62045.89. […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

EURUSD 21.10.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ EURUSD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.16209-1.16121 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.17089-1.17001. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 1.15792-1.15704. […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

NZDUSD 21.10.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ NZDUSD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.71534-0.71439 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.72484-0.72389. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 0.71230-0.71135. […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

USDJPY 20.10.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ USDJPY vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 114.775-114.683 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 115.785-115.691. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 113.707-113.616. Nếu tất […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

USDCAD 20.10.2021

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ USDCAD vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.23092-1.22986 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.21981-1.21877. Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 1.24349-1.24241. Nếu tất cả giá cố định trên vùng kháng […]

Chia sẻ tin này: