Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

GBPUSD 26.10.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ GBPUSD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.37723-1.37551 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.39443-1.39271. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 1.36618-1.36446. […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

AUDUSD 26.10.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ AUDUSD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.74982-0.74902 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.75782-0.75702. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 0.74661-0.74581. […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

GOLD 25.10.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ GOLD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1808.24-1804.12 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1845.37-1841.62. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 1776.28-1772.28. […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

EURUSD 25.10.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ EURUSD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.16209-1.16121 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.17089-1.17001. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 1.15792-1.15704. […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

BRENT 22.10.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ Brent vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 84.810-84.560 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 87.310-87.060. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 83.006-82.756. […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

BTCUSD 22.10.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ Bitcoin vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 67173.78-66720.52 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 71706.38-71253.12. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 62499.15-62045.89. […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Tổng quan thị trường

TỔNG QUAN GIAO DỊCH VÀNG HÀNG TUẦN (21/10 – 27/10/2021)

Một lần nữa dự báo của chúng ta lại chính xác, giá Vàng tuần qua đã đi theo kịch bản tăng trưởng vào thời điểm Biên bản họp FOMC được phát hành, cụ thể trong 2 ngày 13 và 14 tháng 10, giá Vàng đã tăng mạnh và tiệm cận vùng kháng cự mạnh 1800. […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

EURUSD 21.10.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ EURUSD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.16209-1.16121 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.17089-1.17001. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 1.15792-1.15704. […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

NZDUSD 21.10.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ NZDUSD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.71534-0.71439 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.72484-0.72389. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 0.71230-0.71135. […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

USDJPY 20.10.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ USDJPY vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 114.775-114.683 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 115.785-115.691. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 113.707-113.616. Nếu tất […]

Chia sẻ tin này: