Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

USDJPY 02.03.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ USDJPY vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 106.748-106.634 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 107.900-107.783. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 105.792-105.680. Nếu tất […]

Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

USDCAD 02.03.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ USDCAD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.27378-1.27297 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.28277-1.28195. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 1.26584-1.26503. […]

Chuyên mục
Phân tích Tổng quan thị trường

EURUSD overview 01.03.2021

EURUSD under bearish pressure. EURUSD under the strong bearish pressure today as the markets failed to be impressed by upbeat euro zone factory activity in February. The relative differential in the efficacy of handling of the Covid-19 epidemic is leading to significant outflows from the euro into the dollar – as the Americans should be […]

Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

EURUSD 01.03.2021

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ EURUSD vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.20830-1.20750 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.20030-1.19950. Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 1.21502-1.21422. Nếu tất cả giá cố định trên vùng kháng […]

Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

USDCHF 01.03.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ USDCHF vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.91071-0.90963 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.92179-0.92068. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 0.89936-0.89830. […]

Chuyên mục
Phân tích Tổng quan thị trường

AUDUSD overview 26.02.2021

AUDUSD falls on surging dollar. AUDUSD under the strong bearish pressure today as the U.S. dollar rose against most major currencies on Friday, lifted by an increase in U.S. bond yields overnight and the by the latest U.S. strike on Iran-backed militias in Syria. Bond yields have climbed this year amid continued ultra-easy monetary policy […]

Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

GBPUSD 26.02.2021

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ GBPUSD vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.40258-1.40042 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.38098-1.37882. Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 1.41876-1.41660. Nếu tất cả giá cố định trên vùng kháng […]

Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

AUDUSD 26.02.2021

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ AUDUSD vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.78470-0.78390 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.77670-0.77590. Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 0.79109-0.79029. Nếu tất cả giá cố định trên vùng kháng […]

Chuyên mục
Phân tích Tổng quan thị trường

EURUSD overview 25.02.2021

EURUSD rises on dovish Fed and Eurozone sentiment. EURUSD under the strong bullish pressure as the result of the mutually reinforcing euro optimism and the dollar negativity spreading across the currency markets today. The USD outflows follow the previous comments by Fed Chair Jerome that the central bank will not tighten its policy until the […]

Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

EURUSD 25.02.2021

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ EURUSD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.21911-1.21831 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.22711-1.22631. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính: 1.20943-1.20863. […]